Samtal i livets slutskede

Samtal i livets slutskede

 

Du kanske har fått beskedet att en svår sjukdom inte kan behandlas?

 

Reach kan vara stödet du och din familj behöver.

 

Vi erbjuder även juridiskt stöd och hjälp med andra praktiska saker.

 

Med stödsamtal vill vi lindra ditt lidande och ge dig livskvalitet.

Copyright ©reachyourpartner All Rights Reserved

REACH YOUR PARTNER

 

Postadress: Dockplatsen 1, 211 19 Malmö

Besöksadress: Dockplatsen 1

www.reachyourpartner.se

info@reachyourpartner.se

 

 

Följ oss: