Våra terapiformer

En djungel av termer...

 

Det finns ett flertal behandlingsformer och vi försöker alltid hitta den som är bäst lämpad för dig.

 

Nedan beskrivs ett urval av de samtalsformer vi arbetar med:

 

PDT är en idé inom psykodynamisk psykoterapi där människans handlingar inte bara har en orsak utan också en mening. Genom att bli medveten om orsaken till sitt agerande kan man förstå och förändra sitt nuläge.

 

 

KBT, Kognitiv beteendeterapi, syftar till att lära sig hantera situationer som framkallar besvärande känslor och beteenden, genom inlärning av konstruktiva, fungerande tanke- och beteendemönster.

 

IPT Interpersonell terapi är en strukturerad form av psykoterapi som fokuserar på hur problem i mänskliga relationer medverkar till psykologisk stress, och tvärtom; hur psykologiska problem påverkar våra relationer till andra. Terapin kan ge hjälp att bearbeta kriser, t ex ständiga gräl, ny fas i livet eller svår sorg.

 

Gestaltterapi Centralt i denna metod är att lära sig känna igen och identifiera sina verkliga behov och känslor.

 

Relationell psykoterapi utforskar relationella och existentiella problem och olika mönster och sätt att relatera till andra.

 

ACT handlar i korthet om två saker: 1. Identifiera vad man tycker är riktigt viktigt i livet. 2. Ta konkreta steg i riktning mot vad man tycker är viktigt i livet. ACT används även i arbetslivet och då brukar man använda uttrycket "Acceptance and Commitment Training" för att förtydliga att det inte är regelrätt psykoterapi.

 

Tolvstegsprogrammet är en stor samling andliga program mot beroende och tvångsmässiga beteenden som bygger på gemensamma principer komna ur Anonyma Alkoholisters (AA) tolv steg och tolv traditioner. Metoden bygger på tron på en "högre makt" men är inte bunden till religion. Vem makten är är det du själv som väljer.

Copyright ©reachyourpartner All Rights Reserved

REACH YOUR PARTNER

 

Postadress: Dockplatsen 1, 211 19 Malmö

Besöksadress: Dockplatsen 1

www.reachyourpartner.se

info@reachyourpartner.se

 

 

Följ oss: