Krishantering

Krishantering

Det finns många händelser och situationer i livet som kan leda till att man hamnar i kris.

 

Ibland är det något man levt med under en längre tid som är orsaken till krisen. Exempel på detta kan vara ekonomiska problem, arbetslöshet, separation eller sjukdom.

Det finns även situationer i livet där krisen kommer plötsligt och oväntat. Exempel på detta är olyckor, överfall, dödsfall eller våldtäkt.

Oavsett situation eller omfattning finns vi för dig och hjälper dig att hitta vägen framåt.

Copyright ©reachyourpartner All Rights Reserved

REACH YOUR PARTNER

 

Postadress: Dockplatsen 1, 211 19 Malmö

Besöksadress: Dockplatsen 1

www.reachyourpartner.se

info@reachyourpartner.se

 

 

Följ oss: